Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstavní třídy

Na výstavách FIFé jsou kočky vystavovány v třídách, které zohledňují jejich věk, předchozí výstavní úspěchy a případnou kastraci. Kocouři a kočky se posuzují zvlášť.

 

Oficiální FIFé třídy:

Třída 1 Supreme šampionů 

 • ocenění: čestná cena (HP)
 • zvlášť kocouři a zvlášť kočky
 • nominace možná

 

Třída 2 Supreme premiorů

 • ocenění: čestná cena (HP)
 • zvlášť kocouři a zvlášť kočky
 • nominace možná

 

Třída 3 Mezinárodních grandšampionů (Grandinteršampionů) 

 • ocenění: CACS
 • zvlášť kocouři a zvlášť kočky
 • nominace možná

 

Třída 4 Mezinárodních grandpremiorů (Grandinterpremiorů)

 • ocenění CAPS
 • zvlášť kocouři a zvlášť kočky
 • nominace možná

 

Třída 5 Mezinárodných šampionů (Interšampionů)

 • ocenění: CAGCIB
 • zvlášť kocouři a zvlášť kočky
 • nominace možná

 

Třída 6 Mezinárodních premiorů (Interpremiorů)

 • ocenění: CAGPIB
 • zvlášť kocouři a zvlášť kočky
 • nominace možná

 

Třída 7 Šampionů

 • ocenění: CACIB
 • zvlášť kocouři a zvlášť kočky
 • nominace možná

 

Třída 8 Premiorů

 • ocenění: CAPIB
 • zvlášť kocouři a zvlášť kočky
 • nominace možná

 

Třída 9 Otevřená (>10 měsíců)

 • ocenění: CAC
 • zvlášť kocouři a zvlášť kočky
 • nominace možná

 

Třída 10 Kastrátů (>10 měsíců)

 • ocenění: CAP
 • zvlášť kocouři a zvlášť kočky
 • nominace možná

 

Třída 11 Dorostu (Juniorů; 7-10 měsíců)

 • ocenění: EX 1
 • zvlášť kocouři a zvlášť kočky
 • nominace možná

 

Třída 12 Koťat (4-7 měsíců)

 • ocenění EX 1
 • zvlášť kocouři a zvlášť kočky
 • nominace možná

 

Třída 13a Noviců

 • Novici jsou kočky s neznámými rodiči nebo kočky bez rodokmenu (např. nalezená domácí kočka, která je fenotypově značně podobná kočce evropské nebo kočka sice se známými rodiči, které však z nějakého důvodu nebyl vydán průkaz o původu, např. z důvodu předem nepovolené úzké příbuzenské plemenitby). V této třídě může být kočka posouzena jen jednou za život, a to pouze v zemi původu (tzn. česká kočka jen v ČR) a ve stáří nejméně 10 měsíců. K vystavení je nutný souhlas národní chovatelské komise. Posuzovatelé musí být písemně informováni o důvodu vystavení kočky ve třídě noviců. Pokud dva mezinárodní posuzovatelé udělí zvířeti známku „výborná“ může plemenná kniha provést její registraci do příslušného plemene (vesměs se jedná o RIEX).

 

Třída 13b Kontrolní

 • Zvíře se zařazuje do kontrolní třídy na žádost národní chovatelské komise nebo chovatele/vystavovatele. Minimální věk jsou 4 měsíce (obecné pravidlo FIFé). Posuzují ho dva mezinárodní posuzovatelé zpravidla před zahájením oficiálního posuzování. Organizátor výstavy musí písemně informovat posuzovatele o důvodu zařazení zvířete do této třídy. Třída je určena pro cílené křížení dvou nebo více plemen nebo pro plemena ve vývoji (např. při malém genofondu). 

 

Třída 13c Ověřovací

 • Platná od 1. 3. 2004 v ČR pouze v rámci výstavního řádu ČSCH-SCHK na základě rozhodnutí konference SCHK ze dne 21. 2. 2004: je určena pro ověření správného zařazení zvířete do barevné variety a pro kočky pocházející z non-FIFe organizací. O zařazení pro ověření barvy žádá sám chovatel/vystavovatel přímo výstavní výbor, ověření zvířat z non-FIFe organizací je podmíněno písemným souhlasem plemenné knihy, resp. Chovatelské komise. Zvíře posuzují z hlediska barvy (to je nejčastější případ) nebo z hlediska celkového plnění požadavků standardů FIFe (u jedinců z non-FIFe) dva mezinárodní posuzovatelé. Ověřovací třída je u nás daleko nejčastější, třída noviců je vzácná a kontrolní třída ještě vzácnější. 

 

Třídy 13a, 13b a 13 c se posuzují před začátkem řádného posuzování. 

 

Třída 14 Domácích koček (>4 měsíce; od 10 měsíců pouze kastráti)

 • zvlášť kocouři a zvlášť kočky, čísluje se poradí, bez hodnocení (tzn. I, II, III...)
 • nominace možná

 

Národní třídy

Třída 15 Mimo soutěž 

 • kočka není předváděna posuzovateli (vystavována), ale je přítomna na výstavě, např. jako společnost do klece vystavované kočce

 

Třída 16 Vrhů (min. 3 zvířata)

 • nad 4 měsíce věku, jednotlivá koťata mohou soutěžit v příslušné třídě samostatně
 • nominace možná

 

Třída 17 Veteránů (> 7 let)

 • ocenění EX 1
 • zvlášť kocouři a zvlášť kočky
 • nominace možná

 


ZDROJE: