Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdraví koček

Norské lesní kočky jsou přírodní plemeno a jako takové bývají celkově odolné a nejsou často nemocné. Je však na místě upozornit případného zájemce o toto plemeno, že se u chovných jedinců testují některé dědičně přenosné onemocnění, které mají zaručit zdravé potomstvo.

 

Testovaných nemocí je celá řada, povinně se u všech chovných jedinců norské lesní kočky testuje porucha ukládání glykogenu (GSD-IV), další testy jsou otázkou volby chovatele. Neznamená to, že by plemeno norské lesní kočky trpělo na tyto nemoci častěji jako jiné kočky. Testování na uvedené poruchy je projevem odpovědnosti chovatele a současně zárukou, že se udělalo vše pro snížení rizika na minimum. 

 

Nejdříve je zde výčet dědičných nemocí, které se dají vyloučit na základě testu DNA. Poté jsou poruchy, které lze vyloučit neinvazivním vyšetřením (např. ultrazvukem) a na závěr jsou uvedeny chovatelsky nejvýznamnější infekční onemocnění koček.

 

Dědičná onemocnění testovatelná přes DNA jsou:

 • Porucha ukládání glykogenu (gen GBE2, onemocnění GSD-IV)

 • Deficit pyruvátkinázy (PK, taky PK def.)

 • Polycystické onemocnění ledvin (gen PKD1, onemocnění PKD)

 

Dědičná onemocnění vyloučitelná neinvazivním vyšetřením jsou:

 • Polycystické onemocnění ledvin (PKD)

 • Chronická intersticiální nefritída (CIN), nejčastější příčina chronického selhávání ledvin (CRF)

 • Kardiomyopatie (HCM, RCM a DCM)

 • Vrozená hluchota - BAER test

 

Významné infekční onemocnění koček jsou:

 • Virová leukóza (leukemie) koček (FeLV)

 • Virová imunodeficience koček (FIV)

 • Virová infekční peritonitída (FIP) a koronaroviry

 • Panleukopenie, Parvoviróza, kočičí mor

 • Syndrom kočičí rýmy – herpesvirus a kalcivirus

 • Vzteklina

a pro chovatele je nezbytné znát riziko, které představují:

 • Streptococcus canis (Strep G)

 • Chlamýdie

 • Mycoplasma felis

 • a další... 


 
ZDROJE: